لوگو زیمنس  ارتباطات راه دور از طریق شبکه تلفن همراه

لوگو زیمنس ارتباطات راه دور از طریق شبکه تلفن همراه

Monday, Dec 22, 2014 2 نظرات

ارتباطات متن پیامی کاملاً جدید برای هشدار ها و کنترل راه دور از طریق تلفن همراه (سلولی) با استفاده از ماژول لوگو سی ام آر ...

1.رتباطات متن پیامی کاملاً جدید برای هشدار ها و کنترل راه دور از طریق تلفن همراه (سلولی) با استفاده از ماژول لوگو سی ام آر

2.ارسال پیام متنی برای هشدار های خودکار با توجه به حالت سیستم

3.شناسایی موقعیت و مکان و ردیابی با کمک جی پی اس ، مثلاً برای ردیابی و گزارش موقعیت از طریق پیام متنی به اداره مرکزی

4.CMR2020 می تواند داده را با لوگو 8 تبادل کند، مستقلاً پیام متنی ارسال کند، دستورات کنترلی را از پیام های متنی بخواند، آن ها را به لوگو معرفی و در آن وارد کند، و حتی آن ها را با ساعت جهانی هماهنگ کند.

مقاله های مرتبط: (4)

نظر خود را وارد نمایید.

نماد اعتماد الکترونیکی